Yttrande över Förslag till ny översiktsplan för Gällivare kommun

Diarienummer : 2013/1471/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: