Yttrande över Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter

Diarienummer : 2019/2567/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: