Yttrande över Förslag till kommuntäckande översiktsplan för Haparanda kommun

Diarienummer : 2012/2324/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: