Yttrande över – Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras gällande Najaderna Offshore AB:s ansökan om tillstånd till uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken Najaderna

Diarienummer : 2024/1044/5.4.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Uppsala län
Besvarad: