Yttrande över - Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning gällande den havsbaserade vindkraftparken Cirrus vindpark

Diarienummer : 2024/537/5.4.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge
Besvarad: