Yttrande över föreläggande gällande överklagande av länsstyrelsens beslut angående ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene

Diarienummer : 2023/321/5.4.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad: