Yttrande över Detaljplan för Sky City syd omfattande del av fastigheten Arlanda 3:1 Sigtuna kommun Stockholms län

Diarienummer : 2021/2101/10.1
Departement/Myndighet : Sigtuna kommun
Besvarad: