Yttrande över detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun

Diarienummer : 2018/2527/10.1
Departement/Myndighet : Gällivare kommun
Besvarad: