Yttrande över – Danmarks bemötande av synpunkter från Sverige angående det gränsöverskridande samrådet om strategisk miljöbedömning av förslaget till ändring av Danmarks havsplan

Diarienummer : 2023/99/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: