Yttrande över Avgränsningssamråd - Stiftelsen Idre Fjäll avser ansöka om ändring av befintligt tillstånd för vattenverksamhet, gällande vattenuttag för snötillverkning

Diarienummer : 2023/51/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad: