Yttrande över avgränsningssamråd inför utformning av miljökonsekvensbeskrivning gällande planerad vindkraftspark “Norrvind” i Övertorneå kommun, Norrbottens län

Diarienummer : 2024/821/5.4.1
Departement/Myndighet : Tyréns/Njodr
Besvarad: