Yttrande över avgränsningssamråd inför kommande ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om kontinentalsockeln för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria

Diarienummer : 2022/1585/14.1
Departement/Myndighet : RWE Renewables Sweden AB
Besvarad: