Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ombyggnation och anpassning av Säbyvikens marina inom fastigheten Rydboholm 2:1, Österåkers kommun

Diarienummer : 2021/2113/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad: