Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för grundvattenbortledning m.m. för anläggande och drift av undermarksgarage inom Östra Gasverket

Diarienummer : 2022/380/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad: