Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om ändringstillstånd avseende vattenverksamhet för återupptagen kraftverksdrift m.m. i Forsåker, Mölndals stad

Diarienummer : 2023/100/5.4.1
Departement/Myndighet : Mölndala Fastighets AB
Besvarad: