Yttrande över avgränsningssamråd enligt miljöbalken för Västvind vindkraftpark, belägen i Sveriges ekonomiska zon och territorialhavet, inom Öckerös och Kungälvs kommuner

Diarienummer : 2021/2365/14.1
Departement/Myndighet : Eolus Vind AB
Besvarad: