Yttrande över avgränsningssamråd enl. 6 kap. 29-32 § Miljöbalken avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark Gretas Klackar 1 i Hudiksvalls kommun

Diarienummer : 2021/751/14.1
Departement/Myndighet : Svea Vind Offshore
Besvarad: