Yttrande över avgränsningssamråd enl. 6 kap. 29-32 § miljöbalken avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Långgrund, i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping

Diarienummer : 2022/2633/14.1
Departement/Myndighet : Svea Vind Offshore AB
Besvarad: