Yttrande över Avgränsningssamråd avseende planerad vindpark samt internkabelläggning i Sveriges ekonomiska zon i södra Bottenviken och Norra Kvarken/Bottenhavet - Bothnia Offshore Kappa

Diarienummer : 2023/16115/14.1
Departement/Myndighet : Ecogain AB
Besvarad: