Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med anledning av planerad ny gång- och cykelväg i direkt anslutning till Allgunnens utlopp i Rörvik

Diarienummer : 2020/42/10.2
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: