Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenuttag ur Säfssjön, Kottsjön och Solbergstjärn med anläggningsdelar inom Gullspångsälvens avrinningsområde i Ludvika kommun

Diarienummer : 2020/309/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: