Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens avrinningsområde, i Hagfor

Diarienummer : 2020/1358/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad: