Yttrande över ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinententalsockeln – Bornholm Subsea cable project – Svenska delen av Östersjön

Diarienummer : 2021/2010/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: