Yttrande över ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvall kommun

Diarienummer : 2017/2334/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt
Besvarad: