Yttrande över Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande, drift och avveckling av vindkraftspark Baltic Offshore Beta i Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer : 2023/2019/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge
Besvarad: