Yttrande över ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer : 2021/1578/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: