Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i södra Östersjön, i undersökningsområdet ”Arkona”

Diarienummer : 2022/206/10.1
Departement/Myndighet : Sveriges geologiska undersökning, SGU
Besvarad: