Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till befintliga tillstånd för vattenverksamhet/ vattendom gällande dricksvattentäkterna Öxsjön och Stora Stamsjön

Diarienummer : 2021/2324/14.1
Departement/Myndighet : Lerum kommun
Besvarad: