Yttrande över ansökan från Svevia AB om tillstånd till täktverksamhet, bortledande av grundvatten, asfalt- och betongtillverkning, återvinningsverksamhet m.m. på fastigheten Dömestorp 2:3, Linköping

Diarienummer : 2020/2238/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: