Yttrande över ansökan från Falkenbergs kommun om tillstånd till muddring av farled och delar av hamnområde samt dispens från förbudet mot dumpning av muddermassor till havs

Diarienummer : 2023/406/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad: