Yttrande över Ansökan enligt lagen om kontinentalsockeln om undersökningstillstånd avseende undersökningar av svensk kontinentalsockel i Östersjön

Diarienummer : 2012/2000/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: