Yttrande över Ansökan enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avseende undersökningar av svensk kontinentalsockel i Östersjön

Diarienummer : 2013/1005/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: