Yttrande över anmälan om vattenverksamhet för anläggande av vägtrummor istället för bro i nära anslutning till SMHIs mätstation i Svedån, Habo kommun

Diarienummer : 2022/1000/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jönköpings län
Besvarad: