Yttrande över Anmälan enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Diarienummer : 2012/25/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Örebro län
Besvarad: