Yttrande från SMHI över Samråd om förslag till beslut om utvidgning, ändring av föreskrifter samt fastställelse av ny skötselplan för Svenska Högarnas naturreservat i Norrtälje kommun.

Diarienummer : 2019/590/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Stockholms län
Besvarad: