Yttrande från SMHI angående Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för ytvattenuttag från Öresjö och Ärtingen samt grundvattenuttag från Bredared och Rångedala

Diarienummer : 2019/962/10.1
Departement/Myndighet : Setterwalls Advokatbyrå
Besvarad: