Yttrande angående tillstånd och villkor till ansökta verksamheter för Stockholms Hamn AB att anlägga och driva hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun

Diarienummer : 2012/1850/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: