Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun - en del av Karlskronas nya översiktsplan

Diarienummer : 2009/1830/184
Departement/Myndighet : Karlskrona kommun
Besvarad: