Vattenverksamhet i Bällstaån inom Bromstens industriområde, Spånga

Diarienummer : 2012/1376/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: