Valdemarsviks kommun ansöker hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet inom Fifallaåns avrinningsområde

Diarienummer : 2012/869/10.1
Departement/Myndighet : Valdemarsviks kommun
Besvarad: