Vägverkets utredning för väg E45 Älvängen-Stenröset avseende utökning av vägkorridoren och kompletterande tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken, Västra Götalands län

Diarienummer : 2009/1940/184
Departement/Myndighet : Vägverket
Besvarad: