Vägutredning för väg 131, Österbymo-Tranås, vägutbyggnad och förbättringsåtgärder på delen Ramfall-Hestra i Ydre kommun

Diarienummer : 2010/457/184
Departement/Myndighet : Vägverket
Besvarad: