Vägplan för väg 155 Öckeröleden, Delen Lilla Varholmen – Bussterminal, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Diarienummer : 2013/63/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: