Vägplan för ombyggnad av väg 86 Bergsåker - Kovland samt anläggande av ny gång- och cykelväg, delen Bergsåker - Silje i Sundsvalls kommun Västernorrlands län

Diarienummer : 2013/902/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: