Vägplan för anläggning/ombyggnad av väg 87/323/723, infart till Hammarstrand samt anläggande av gång- och cykelväg mellan väg 87 och bron över Indalsälven i Ragunda, kommun Jämtlands län

Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: