Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg och ombyggnad till mitträckesseparerad 2+1 väg, väg E4, delen Ullånger - Docksta i Kramfors kommun, Västernorrlands län

Diarienummer : 2013/1203/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: