Utökat samråd för Hovgårdens avfallsanläggning

Diarienummer : 2012/2081/10.1
Departement/Myndighet : Uppsala Vatten och Avfall AB
Besvarad: