Utläggande av rörledningssysytem för gastransport mellan Ryssland och Tyskland på kont.sockeln inom svensk ek. zon i Östersjön

Diarienummer : 2008/2070/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: