Utkast till förordningar om styrning av el till samhällsviktiga elanvändare i en frånkopplingssituation

Diarienummer : 2011/988/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: