Utbyte av uppgifter om signifikant väder, underlag för utfärdande av vulkanisk aska och tropisk cyklon samt speciella meteorologiska rapporter

Diarienummer : 2010/476/184
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: